s

1917

Droskägarna bildar Sveriges Trafikbilägares Riksförbund (STR).

st

st

1922

Stockholms

Omnibusägareförening

bildas.

st

1923

Nu kan också

bussägare bli

medlemmar i STR.

 

1927

Bussägarna får en egen ombudsman inom STR.

1928

Vid en kongress i Jönköping bildas en fristående organisation, Sveriges Omnibusägares Riksförbund (SOR) och många lämnar då STR. Medlemmar är de lokala Omnibusägarföreningarna.

st
 
st

1929

Svensk omnibustidning börjar ges ut. Förbundsordföranden Ernst Kihlberg uttalar sig i första numret.

st

I början av 1930-talet

Normalbestämmelser beträffande personomnibus i yrkesmässig trafik kommer ut. Där stadgas hur personomnibusar ska se ut och utrustas.

st

st

1933

Skämtteckning av olika busstyper.

1938

Sveriges Omnibusägares Riksförbund (SOR) byter namn till Sveriges Omnibusägareförbund (SOF).

st
 

sof

st

1939

Andra världskriget bryter ut. Beredskapsår och gengas.

st

1939

De enskilda järnvägarna förstatligas och SJ får monopol på järnvägstrafiken.

st
 

1940

1940 års yrkestrafikförordning (YTF). Statens trafikkommission blir den myndighet som reglerar transportnäringen fram till 1945.

st

1943-1944

SOF anordnar riksomfattande tävling angående busshållplatsernas utformning tillsammans med Stockholms-Tidningen.

 
st

1950-talet

Under 1950-talet blir skolskjutsarna en viktig del av många bussbolags verksamhet.

1958

Margit Claesson blir den första kvinnliga bussföraren i västvärlden.

st
 
st

1967

Högertrafikomläggningen genomförs.

st
st

1967

SL bildas.

 

1971

50-kortet införs.

st

1978

Trafikhuvudmannalagen, bildande av trafikhuvudman i varje län, med ansvar för kollektivtrafiken. Läs mer om regleringar och avregleringar.

st
 

1985

Riksdagsbeslut om avskaffande av linjetrafiktillstånden från 1989.

1989

Avregleringen av bussbranschen påbörjas. Den 1 januari avskaffas behovsprövningen av beställningstrafiken. Linjetrafiken avregleras den 1 juli samma år.

 

1994

Bussbranschens Riksförbund bildas.

st

1999

Den långväga busstrafiken avregleras. SJ förlorar rätten att överklaga nyetablering.

 

2012

Ny kollektivtrafiklag träder i kraft.