Ernst Kihlberg utanför buss.

Välkommen till Bussbranschens historia!

Bussbranschens Riksförbund, BR, bildades 1994 genom en fusion av Svenska Busstrafikförbundet och operatörerna i det tidigare Svensk Kollektivtrafik (SLTF). Denna webbsida presenterar delar av den gemensamma historien. Syftet är att göra arkivmaterialet tillgängligt för medlemmar, anställda, forskare, studenter och historieintresserad allmänhet. Vi vill uppmana dig som varit med under åren att bidra till denna historieskrivning i populärvetenskaplig form, där de som nu ska forma branschen i en ny tid, kan hämta inspiration och kunskap.

tids
1 2 3