Skämtteckning från 30-talet

Det finns många olika sorters bussar, vilket illustreras med den här skämtteckningen från 1933.

Större bussar behövdes när busstrafiken blev allt viktigare under 1920-talet. Men stora karosser förde med sig högre belastning på bussarnas bakaxel. De så kallade bulldoggbussarna byggdes med överhäng framför framhjulen. Motorn placerades över framaxeln i stället för bakom. Det gjorde att förarplatsen flyttades framåt och två extra sittplatser fick rum. Nu kunde man utnyttja hela det tillåtna framaxeltrycket.

Den första Bulldoggbussen i Sverige levererades 1932 och gick i trafik på Mälaröarna.

Författare: Eva Häggmark

 

Bidra till vår historia

 

Bilder

Skämtteckning från 1933

Skämtteckning från 1933.Relaterade länkar