Om webbplatsen

Bakgrunden

När nya tider stundar brukar allt gammalt virvla upp och hamna i vägen. Så var det också med berättelser och dokument kring bussbranschens historia, utveckling och organisationer. När Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR bildades 1994 genom en fusion av Svenska Busstrafikförbundet och operatörerna i det tidigare Svensk Kollektivtrafik (SLTF) som renodlades till att enbart företräda den offentliga beställarsidan och inga kommersiella bolag, ville ingen ta hand om gemensamt historiskt material. Det stoppades i lådor och for runt på lite olika adresser innan man lyckades övertala Spårvägsmuseet om dess stora historiska värde för hela kollektivtrafikens historia. Därmed fick det plats i Spårvägsmuseets källare. Men under 2011 bestämdes att Spårvägsmuseet skulle flytta. Dessutom började taket i källaren läcka. BR fick påstötningar om att kartongerna måste hämtas. Samtidigt fattade riksdagen våren 2010 beslut om att införa Ny kollektivtrafiklag 2012, vilket i sig innebar att många frågade efter bussbranschens tidigare utveckling och omregleringar.

Tidigare företagsledare och ledande tjänstemän som bildat föreningen Persontrafikens veteraner (PTV) uppvaktade BRs ledning för att säkerställa att det gamla materialet inte skulle slängas. Tillsammans sköt PTV och BR till medel för att förteckna materialet som fanns kvar. Centrum för Näringslivshistoria, CfN, har på uppdrag av Bussbranschens Riksförbund, BR, förtecknat materialet och producerat innehållet på denna webbsida utifrån det deponerade arkivmaterialet.

Syftet är att göra arkivmaterialet tillgängligt för medlemmar, anställda, forskare, studenter och historieintresserad allmänhet. Då arkivmaterialet och denna webbsida innehåller faktaluckor uppmanar vi dig som varit med under åren att bidra till denna historieskrivning i populärvetenskaplig form, där de som nu ska forma branschen i en ny tid, kan hämta inspiration och kunskap.

Upphovsrätt / Copyright

BRs historia: Centrum för Näringslivshistoria, CfN

Texter: Författarna och Centrum för Näringslivshistoria

Bilder: BR och respektive upphovsrättsinnehavare (se bildtexter)

Design: World Web Productions

Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Användning

Använd gärna materialet på denna webbplats men ange källan.

OBS – Ett flertal av bilderna på denna webbplats är publicerade med tillstånd av andra arkivbildare och få ej användas vidare utan deras medgivande.

Frågor och beställningar

Centrum för Näringslivshistoria svarar gärna på frågor om produkten (uppdateringar, etc.) samt hjälper dem som önskar forska om Bussbranschens historia eller som önskar beställa kopior av bilder, film eller ljud i högre upplösning än de ligger på hemsidan.

Kontaktuppgifter

Centrum för Näringslivshistoria

Grindstuvägen 48–50

167 33 BROMMA

Tel vx: 08-634 99 00

E-post: info@naringslivshistoria.se

Hemsida: www.naringslivshistoria.se

Bussbranschens Riksförbund

Besöksadress: Swedenborgsgatan 2

Box 17548

118 91 Stockholm

Telefon: 08–442 72 70

E-post: info@bussbranschen.se

Hemsida: www.bussbranschen.se

Inloggning för administratörer