Litteratur och länkar

Hittade du inte vad du sökte på vår webbplats eller vill du hitta mer?

Här följer några tips om var du kan leta vidare:

Några bussföretag har historiska sidor på sina egna webbplatser, t.ex:

Hjälmåkra Buss AB

Mälaröarnas Omnibuss

Abramssons Buss

Fårbobuss AB


Vill du också synas här?

Skicka gärna in din länk till oss

Länkar till andra webbplatser med busshistorik:

Arvika stads omnibusstrafik

Jönköpings Spårvagns- och Busshistoriska Sällskap

Martha Hallgren – historisk forskning om yrkestrafik…

Spårvägssällskapet Ringlinien

Stockholms Spårvägsmuseum

Svensk Busshistoria “bussdatabasen på nätet”

Svenska Omnibussföreningen

Trafikminnen i SL-området

Volvo Museum

Övriga länkar:

Fordonsradion – Teknikhistorisk webbplats

Husbilens vänner

Spårvägssällskapet

Svenska Bussbranschens Riksförbund

Trafikförlaget

Litteraturtips:

Alla våra bussar av Gert Ekström, Lars Ericson och Lars Olov Karlsson från 1978 (ISBN 91 82019-07-3)

Den svenska buss-och tågtrafiken – 20 år av avregleringar av Gunnar Alexandersson från 2011 (ISBN 978-91-86797-02-7)

När folket tog semester. Studier av Reso 1937-77 av Carina Gråbacke (ISBN: 9789185767212)

Andersson-Skog, Lena & Ottosson, Jan (1999). Hela folkets järnväg mellan stat och marknad. Spår i landskapet / [redaktionskommitté: Johan Bergkvist ], Stockholm, Arena. (ISBN:9178431468)

Jansson, Peter (2008). Formella regelverk – från utformning till funktion: en studie av behovsprövningen inom den yrkesmässiga busstrafiken i Uppsala län 1920-1989. Licentiatavhandling Uppsala : Uppsala Universitet.

Hellgren, Martha (1996). Busstrafiken och dess initiativtagare: samhälls- och trafikutveckling i Västerbottens län 1900-1940. Lic.-avh. Umeå : Univ.

Hellgren, Martha (2005). Från privat till offentligt styrd busstrafik: en studie över busstrafikens utveckling i Västerbottens län 1940-1988. Umeå: Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet.

Kritz, Lars (1976), Transportpolitiken och lastbilarna, en studie av regleringar och deras effekter,  IUI, Stockholm.

Krantz, Olle (1972), Studier i svensk godstransportutveckling med särskild hänsyn till lastbilismens expansion efter 1920, Studentlitteratur, Lund.

Ottosson, Jan (1999). Lastbilscentralerna och konkurrensen. Kooperativ årsbok. 1999, s. 157-168, Tillgänglig på Internet: http://www.kf.se/upload/KFbibl/arsbok/99/sid157-168.pdf

Persson, Kjell (2002), Busspersson AB, elektronisk utgåva, Simrishamn, http://www.busspersson.com/2007/foretag/busshistoria80.pdf

Alexandersson Gunnar (2003), Pendeltågen i Stockholms län. Regionplanekontoret, PM 24:2003.

Elmbrant, Björn (2010), Stockholmskärlek: en bok om Hjalmar Mehr. Stockholm: Atlas.

Fritz, Sven (1996), 25 år med storlandstinget: Stockholm läns landsting 1971-95. Stockholm: Stockholms läns landsting.

Gullberg, Anders (2001), City: drömmen om ett nytt hjärta : moderniseringen av det centrala Stockholm 1951-1979. Stockholm: Stockholmia.

Ekman, Tomas (2003), Spår i vägen. Teknikval, politik och spårvägstrafik i Stockholm 1920-2002, (Diss), Stockholm.

Skolskjuts ur ett historiskt perspektiv, Vägverkets publikation 2003:22, SOF:s styrelseprotokoll.

Från privat till offentligt styrd busstrafik, Martha Hellgren, Umeå 1996. Busstrafiken i barnens tjänst.

Nobina 100 år – PDF på Nobinas hemsida: http://www.nobina.com/Global/Files/Nobina%20Sverige%20AB/Access/Nobina_100ar_LR.pdf