Kontakt

Centrum för Näringslivshistoria

Grindstuvägen 48–50
167 33 BROMMA
Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se
Hemsida: www.naringslivshistoria.se

Bussbranschens Riksförbund

Besöksadress: Swedenborgsgatan 2
Box 17548
118 91 Stockholm
Telefon: 08–442 72 70
E-post: info@bussbranschen.se
Hemsida: www.bussbranschen.se