Kollektivtrafiken

Bussbranschens historia är till viss del även kollektivtrafikens historia. Yrkestrafiken började regleras 1906 och sedan dess har regleringar och avregleringar varit en stor och viktig del i branschens historia.  Här kan du läsa om de första bussarna i linjetrafik, gengasbussarna under beredskapsåren och 50-kortet som lanserades 1971.

Regleringar och avregleringar Regleringar och avregleringar


underline

Yrkestrafiken reglerades redan 1906 genom den första yrkestrafikförordningen. De enskilda järnvägarna förstatligades 1939 och SJ fick monopol på järnvägstrafiken. Läs hela artikeln. 
Beredskapsåren Beredskapsåren


underline

Sveriges ekonomi påverkades av andra världskriget på ett genomgripande sätt. Under hösten 1939 började ransoneringskort att delas ut. Läs hela artikeln. 

 


50-kortet 50-kortet


underline

Den 1 oktober 1971 infördes det så kallade 50-kortet i Stockholm. Det innebar att man kunde åka fritt på SL:s nät i hela Stockholms län för 50 kr under en månad. Läs hela artikeln.