50-kortet

Det så kallade 50-kortet infördes den 1 oktober 1971. Införandet av månadskortet innebar att man – liksom idag – kunde åka fritt på SL:s nät i hela Stockholms län för 50 kr under en månad, oavsett var i länet man bodde.

Våren 1971 symboliserade slutet på en era inom stadsplaneringen i Stockholm. I och med Almstriden ändrades tidigare planer på en snabb utbyggnad av parkeringsplatser som skulle gynna bilismen. Eftersom miljöaspekter även började bli viktiga i den allmänna debatten, så hade en politisk process startat, där tidigare stadsplaneringsideal ifrågasattes.

Privatbilismen växte under 1950- och 1960-talen

Storstockholm präglades av en snabb expansion samtidigt som privatbilismen växte under 1950-och 1960-talen. Kollektivtrafiken fick därmed en alltmer central roll för att klara transportbehoven i en snabbt växande huvudstad. Ett flertal bolag tillhandahöll kollektivtrafik med flera olika taxor, vilket medförde problem för resenärerna. Behov av samordning mellan trafikslagen diskuterades i allt större utsträckning. En viktig del av denna samordning, som diskuterades intensivt, var införandet av en enhetstaxa. Ett viktigt steg togs i och med den så kallade Hörjel-överenskommelsen, där samordningen av kollektivtrafiken var en viktig utgångspunkt. Storstockholms lokaltrafik (SL) bildades 1967 och stegvis infördes en enhetstaxa, där 50-kortet blev en viktig del. Det skulle emellertid dröja till 1973 innan enhetstaxan var genomförd även för kontantbiljetter inom Stockholms län.

En annan faktor var att pendeltågen hade startat sin trafik 1968, i och med pendeltågsavtalet några år tidigare. De blå tågen premiärvisades året innan, 1967. Det var den legendariske och omstridde stockholmspolitikern Hjalmar Mehr som slutligen införde 50-kortet i Stockholms län, som en av sina sista insatser som kommunalpolitiker. Månadskortstanken hade redan prövats på andra håll i landet, men det stora genomslaget kom i och med att Mehr införde månadskortet i Stockholms län.

Författare: Jan Ottosson

 

Bidra till vår historia

 

Bilder

Anders 50-kort från oktober 1972

50-kort från oktober 1972.

Bild från Spårvägsmuseet.

Relaterade länkar